Skip to main content

Werkgroep Verkeer en Veiligheid

In de afgelopen maanden zijn er weer enkele berichten en mails geweest over parkeerproblemen aan de Stadswaardenlaan. En de drukte in andere straten. Ook zien we dat er weer meer overlast is van brommers op de dijk.
Als bestuur van de Bewonersvereniging onderschrijven wij het belang van deze zaken en van de verkeersveiligheid in onze wijk. Maar wij kunnen -naast alle andere taken- dit alleen oppakken als er bewoners zijn in de wijk die hier vanuit een werkgroep wat aan willen doen. Wij roepen dan ook op om een werkgroep te vormen die zich met verkeer en veiligheid gaat bezighouden. Als er minimaal 3 wijkbewoners opstaan om deze werkgroep te gaan trekken, dan zal er iemand vanuit het bestuur aanhaken om te ondersteunen. Dus heb je interesse in dit onderwerp en wil je je er hard voor maken? Stuur dan een mail naar bewoners.stadseiland@gmail.com

 

 

 

Reageer

Deel on facebook
Delen op Facebook