Skip to main content

Uitslag Enquête Duurzaam Stadseiland

In september 2020 heeft de werkgroep Energietransitie huis aan huis een folder verspreid met daarin een enquête. De enquête is ook op de website duurzaam-stadseiland.nl geplaatst.

De enquête is door de werkgroep verspreid om de energietransitie onder de aandacht te brengen en om de bekendheid van de werkgroep die zich daarmee bezig houdt te vergroten. We waren benieuwd of het thema “duurzaamheid” in onze wijk leeft. 
We zijn dan ook erg blij met de 77 huishoudens die hebben gereageerd en de enquête hebben ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! De enquête kan nog altijd worden ingevuld maar hier vind je het resultaaat tot eind 2020.

Lees hier het resultaat van de enquete.

Wat doet de Werkgroep Energietransitie nog meer?
Volg het op: duurzaam-stadseiland.nl

Energietransitie is de overgang naar een klimaat neutrale energievoorziening die structureel anders is dan het huidige energiesysteem. In de nieuwe energievoorzieningen is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen. Er is veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en de energievoorziening is meer decentraal georganiseerd. 

De werkgroep is bezig met het inventariseren van de mogelijkheden voor een andere energievoorziening.
Onderzocht worden onder meer:
–  warmtepompen, zowel individueel als collectief
–  een warmtenet, zowel kleinschalig voor alleen deze wijk of aangesloten op een groter net
–  waterstof of biogas als alternatief voor aardgas
–  opslag van zonne-energie

Van groot belang bij welke voorziening dan ook, is het terugdringen van het energieverbruik.
Dat kan o.a. door:
– isolatieverbetering
– opwekking door zonnepanelen en zonneboilers
– groene daken op uitbouwen en platte daken

De werkgroep wil o.a. met behulp van een warmtecamera en rooktesten onderzoeken welke isolatiemaatregelen nog mogelijk zijn in onze al redelijk goed geïsoleerde woningen. Ons idee is om hierover voorlichting te geven aan medebewoners, ook over de subsidiemogelijkheden.

De verzamelde informatie en kennis kun je vinden op: www.duurzaam-stadseiland.nl

 

Je kunt de enquête online invullen op www.duurzaam-stadseiland.nl/enquete

Enquête Duurzaam Stadseiland

Omstreeks half september wordt huis-aan-huis de enquête van de werkgroep Duurzaam Stadseiland bezorgd. Deze werkgroep is een wijkinitiatief en wil onderzoeken hoe wij ons als bewoners kunnen voorbereiden op de energie­transitie en

Lees verder »

Energietransitie 2019

Onlangs is een aantal wijkbewoners bij elkaar gekomen om te praten over de mogelijkheden voor duurzame energie opwekking in onze wijk. De aanleiding was een vraag van Hans Brandts: “Gezien

Lees verder »

Berichten van bewoners

Warmtepomp Gezien de leeftijd van onze wijk, verwacht ik dat bij veel bewoners de komende jaren de CV ketel vervangen zal moeten worden. Wat ik me afvraag is of er al

Lees verder »

Reageer

Deel on facebook
Delen op Facebook