Onze sponsoren

Wie sponsoren het Project zes minuten Stadseiland.

1. Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje
Het Wijkplatform is een overlegorgaan dat bestaat uit bewoners en afgevaardigden vanuit beroeps-, culturele, gemeentelijke en politieke organisaties die actief zijn in het wijkdeel Malburgen Oost en fungeert binnen het Wijkbeheer Malburgen.
De kerntaak van het Wijkplatform is zich in te zetten om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.
Meer informatie: www.malburger.nl/wijkplatform-oost

Contact
Wilt u ook projectsponsor worden neem dan contact met ons op.
Mail: zesminuten@kpnmail.nl (Ferdinand van der Gun, contactpersoon van de werkgroep).