Nieuwe bestuursleden

In de algemene leden­vergadering van 14 november zijn drie nieuwe bestuurs­leden toegetreden tot het bestuur. Dat zijn: Sylvie Stap, Helene Helsloot en Joop van Echten. Samen met Günther Storms (voorzitter), Cecile van Hattem­-Smeets (secretaris), Otto Munters (penningmeester) en Kirsten Spoor­-Eykenaar vormen zij nu het bestuur van de bewoners­vereniging. Hieronder stellen zij zich voor. 

Günther Sturms
Met veel plezier woon ik vanaf mei 2009 in ons prachtige Stadseiland. Deze wijk sprak me vanaf het begin bijzonder aan. De vele activiteiten van de bewoners­vereniging hebben dit alleen maar versterkt. Zoveel mensen zijn actief in onze wijk: bij de vele activiteiten voor kinderen, muziek bij de buren, etc. Het is echt een wijk voor jong en oud. Vanaf november 2018 zit ik in het bestuur van onze vereniging. In het dagelijks leven werk ik als geestelijk verzorger bij de TU Delft.

Cécile van Hattem-Smeets
Vanaf oktober 2018 ben ik secretaris binnen het bestuur. In het dagelijkse leven ben ik uitvaartondernemer. Hiervoor heb ik 10 jaar een evenementen bedrijf gehad Ciel Your Event, maar nu volg ik mijn passie met Cecile Uitvaartzorg. Als zzp’er ben ik ook actief betrokken bij het ZZP café in onze wijk. Ik vind het ook fijn om mijn steentje bij te dragen in de wijk door samen te werken in het bestuur van de bewoners­vereniging. Door mooie activiteiten op te zetten maar ook zaken op te pakken die van invloed zijn op onze leefomgeving. Want één ding weet ik zeker, voorlopig willen wij hier zeker niet weg!

Otto Munters
Sinds 2017 woon ik met Marion in de wijk. Vanuit het bestuur kan ik een steentje bijdragen aan een wijk waarin de bewoners elkaar kennen en betrokken zijn bij elkaar. We leven in een tijd met veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en daar zet ik me op wijkniveau graag voor in. Voor de bewoners­vereniging doe ik ook de ledenadministratie en hou de website bij. Van Marten Souman heb ik het penningmeesterschap overgenomen. Ik hoop dat we met z’n allen lang en gelukkig leven in onze mooie wijk Stadseiland!

Kirsten Spoor-Eykenaar
Vanaf november 2017 zit ik in het bestuur. Naast de gewone bestuurszaken organiseer ik met hulp van bewoners activiteiten voor de kinderen in de buurt (o.a. Paaseieren zoeken en Sint Maarten).  Wij zijn in 2008 in Stadseiland komen wonen en ik ben getrouwd en heb een zoon. Ik heb ervoor gekozen om in het bestuur te gaan omdat ik het belangrijk vind dat we allemaal met veel plezier in onze buurt kunnen wonen.

Sylvie Stap
Mijn naam is Sylvie Stap en ik woon sinds januari 2018 met heel veel plezier in de wijk. Ik ben moeder van twee uitwonende dochters en ben werkzaam aan de HAN waar ik met bezieling met studenten en collega’s samenwerk. Naast werk sport ik in de wijk en geniet ik ook van de wandelingen langs onze rivier(a) in de uiterwaarden. Dat brengt mij ook bij mijn missie om mijn bijdrage te leveren aan onze wijk en daarvoor heb ik me aangesloten bij het bestuur van de bewoners­vereniging. Mijn visie: inclusief ontmoeten en samenleven in vrijheid en veiligheid.

Helene Helsloot
Ik ben sinds november 2019 lid van het bestuur, omdat ik graag wil bijdragen aan het goed wonen in onze wijk. Ik woon hier met mijn man en twee dochters. Een heerlijke plek om te wonen. Sinds kort ben ik zzp-er, ik adviseer gemeenten over de transitie in zorg en welzijn. Hiervoor werkte ik bij verschillende gemeenten en provincie, veelal als programma­manager en leiding­gevende.

Joop Echten
Na de afgelopen algemene ledenvergadering mag ik deelnemen aan het bestuur van de bewoners­vereniging. Sinds 2015 woon ik, samen met Frank, met veel plezier in de wijk. Waar ik mij graag sterk voor wil maken binnen het bestuur is de organisatie van de bewonersvereniging verder te ontwikkelen en een duidelijke werkwijze tussen bestuur en werkgroepen op te zetten. Ook ben ik benieuwd of we met al onze activiteiten wel het merendeel van de buurtbewoners bereiken. Ik ben gemotiveerd om als bestuurslid de komende twee jaar actief te zijn.

Reageer

Deel on facebook
Delen op Facebook