Monitoring bloemrijke bermen

Begin juli heeft in opdracht van de gemeente een team van groenadviseurs samen met bewoners de bloemrijke bermen bij de Fanny Blankers-Koenstraat onderzocht. Tot ieders verrassing bleken er meer dan 40 soorten bloeiende planten en kruiden voor te komen in het plantsoen tussen FBK en Adriaan Paulenstraat. De berm aan de dijkzijde van de FBK heeft ook mooi gebloeid, maar met minder soorten. De adviseurs gaan een rapport opstellen en advies uitbrengen hoe vaak er volgend jaar gemaaid moet worden voor een optimaal bloeiende berm. 

De bewoners en insecten rond het plantsoen waren blij met het resultaat van het “omgekeerd maaien”. Hierbij geven bewoners aan hoe vaak de gemeente maait. Vorig jaar was dat nog 16 keer voor het vlakke deel en 2 keer voor het dijktalud. Dit jaar is de maaibeurt in juli helemaal overgeslagen en wordt er alleen in september gemaaid. Een groot deel van het voorjaar en de zomer was er een weelde aan bloemen te zien. De gemeente heeft borden geplaatst om te voorkomen dat de maaiploeg zich vergist. In het vroege voorjaar is dat een paar keer gebeurd. 

Ook op andere plaatsen in de wijk overleggen bewoners met elkaar waar bloemrijke bermen kunnen komen. Daarover later meer.

In  de afbeeldingsgalerij hieronder kan je zien wat er zoal groeit en bloeit in de bermen en het plantsoen aan de Fanny Blankers-Koenstraat.  Klik op de foto voor een diaserie of een vergroting.

Begin juli heeft in opdracht van de gemeente een team van groenadviseurs samen met bewoners de bloemrijke bermen bij de Fanny Blankers-Koenstraat onderzocht. Tot ieders verrassing bleken er meer dan 40 soorten bloeiende planten en kruiden voor te komen in het plantsoen tussen FBK en Adriaan Paulenstraat. De berm aan de dijkzijde van de FBK heeft ook mooi gebloeid, maar met minder soorten. De adviseurs gaan een rapport opstellen en advies uitbrengen hoe vaak er volgend jaar gemaaid moet worden voor een optimaal bloeiende berm. 

De bewoners en insecten rond het plantsoen waren blij met het resultaat van het “omgekeerd maaien”. Hierbij geven bewoners aan hoe vaak de gemeente maait. Vorig jaar was dat nog 16 keer voor het vlakke deel en 2 keer voor het dijktalud. Dit jaar is de maaibeurt in juli helemaal overgeslagen en wordt er alleen in september gemaaid. Een groot deel van het voorjaar en de zomer was er een weelde aan bloemen te zien. De gemeente heeft borden geplaatst om te voorkomen dat de maaiploeg zich vergist. In het vroege voorjaar is dat een paar keer gebeurd. 

Ook op andere plaatsen in de wijk overleggen bewoners met elkaar waar bloemrijke bermen kunnen komen. Daarover later meer.

In  de afbeeldingsgalerij hieronder kan je zien wat er zoal groeit en bloeit in de bermen en het plantsoen aan de Fanny Blankers-Koenstraat.

Reageer

Deel on facebook
Delen op Facebook