Meinerswijk en uiterwaard Bakenhof worden samengetrokken tot één natuurgebied

Uiterwaard Bakenhof is het direct aan onze wijk grenzende buitendijkse gebied, tussen de John Frost en de Sacharov brug. Jarenlang liepen hier de koeien van boer Wijers en sinds vorig jaar de jonge ossen van Natuurcentrum Arnhem. Daar gaat binnenkort verandering in komen. De kuddes konikpaarden en gallowayrunderen, die in Meinerswijk lopen, worden uitgebreid. De huidige hekken in de Groene Rivier worden verwijderd. Daarmee komt er een vrije doorloop voor de dieren vanuit Meinerswijk via Stadsblokken naar de Sacharovbrug.

Het beheer van de kuddes is gericht op jaarrond begrazing, met runderen en paarden met een natuurlijk gedrag en onderlinge hiërarchie. Er is een gevarieerde leeftijdsopbouw, doordat ook hengsten en stieren meelopen en er jonge dieren worden geboren. De vee dichtheid is gemiddeld 1 volwassen dier/2,5 ha in het 300 ha grote gebied. De dieren hebben een zachtaardig karakter in omgang met publiek. Men dient zich er echter wel bewust van te zijn dat het natuurbeheer is en dat het geen ‘knuffeldieren’ zijn. Verder heeft de gemeente bepaald dat er vanaf 2021, gelijk aan de regels in Meinerswijk, geen honden meer mogen komen in de uiterwaarden, ook niet aangelijnd. Voor fietsers en wandelaars blijven dezelfde voorwaarden gelden, houdt voldoende afstand van de dieren, betreden tussen zonsopgang en zonsondergang en dergelijke. 

De veranderingen zijn het gevolg van een nieuwe beheers­visie voor de zuidelijke Rijnoevers 2019-2029/2039 die inmiddels is vastgesteld door de gemeente Arnhem. Onder dit artikel staat een link naar deze visie. 

Inmiddels hebben een aantal hondenbezitters via Facebook een gesprek gestart, waarin zij aangeven dat zij het jammer zouden vinden als zij niet meer in de uiterwaarden met hun hond kunnen wandelen of de hond kunnen laten zwemmen in de Rijn. Ze vragen zich af of er, in overleg met de gemeente, toch een mogelijkheid is om de honden aangelijnd mee te nemen naar de Rijn. Zodat het laten zwemmen van honden mogelijk blijft.
De bewonersvereniging zal met een aantal wijkbewoners in gesprek gaan met de gemeente hierover. 

Een aantal bewoners hebben op Facebook te kennen gegeven zich ongerust te maken over de komst van de gemengde kuddes. Mogelijk moeten wij meer op onze hoede zijn voor beschermingsgedrag van de kuddes.
Kan dit wel samengaan met het gebruik door fietsers en wandelaars op de uiterwaard bij onze wijk?
Het zal lastig zijn om hier nog wat aan te doen, maar we kunnen proberen om de begrazing in het oostelijk deel van uiterwaard Bakenhof te behouden zoals deze nu is.
Wie zou hier samen met een bestuurslid moeite voor willen doen?


Oproep:  Wil je meehelpen aan één van deze twee actiepunten?

Stuur dan een mailtje naar bewoners.stadseiland@gmail.com

De nieuwe beheersvisie voor de Zuidelijke Rijnoevers kan hier gevonden worden (archief Gemeente Arnhem):  beheersvisie  /  bijlagen

Gaat dit vertrouwde beeld verdwijnen?

Reageer

Deel on facebook
Delen op Facebook